ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และจัดเก็บเอกสาร
กรุณาเลือกช่องทางการเข้าใช้งานระบบ
ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Windows Application
เรียกดูและจัดการเอกสาร บนเครือข่ายภายในสำนักงานของคุณ โดยใช้โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์
Open and manage documents on your office's computer network by Windows Application.
โปรแกรมนี้ต้องการ Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่าเพื่อการทำงาน กรุณาใช้ Internet Explorer เพื่อเปิดหน้านี้อีกครั้ง
 
Web Application
ใช้งานภายนอกองค์กรบนเครือข่าย Internet โดยใช้งานโปรแกรมผ่าน Web Browser
Access your documents outside office on internet via web application.
Documents
อ่านเอกสารประกอบการใช้งาน โดยการคลิกที่รายชื่อเอกสาร
 
Reader & Viewer
การอ่านเอกสารประกอบการใช้งาน หรือดูรายงานจากโปรแกรม จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสารเข้าสู่เครื่องของคุณก่อน ในกรณีที่คุณยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านเอกสาร คุณสามารถติดตั้งโดยการคลิกที่รูปข้างล่างเพื่อ Download และติดตั้งโปรแกรม

  Rambhai Barni Rajabhat University