ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบบริการการศึกษา (REG)
 

เรียกใช้โปรแกรมระบบบริการการศึกษาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
Run registrar backoffice application on your computer.

โปรแกรมนี้ต้องการ Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า เพื่อการทำงาน กรุณาใช้ Internet Explorer เพื่อเปิดหน้านี้ ในกรณีที่เครื่องของคุณไม่ได้ติดตั้ง Internet Explorer คุณสามารถคลิกที่รายการข้างล่างเพื่อ Download และติดตั้ง

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
 

เรียกใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
Run MIS backoffice application on your computer.

โปรแกรมนี้ต้องการ Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า เพื่อการทำงาน กรุณาใช้ Internet Explorer เพื่อเปิดหน้านี้ ในกรณีที่เครื่องของคุณไม่ได้ติดตั้ง Internet Explorer คุณสามารถคลิกที่รายการข้างล่างเพื่อ Download และติดตั้ง

 

ระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

เรียกใช้โปรแกรมระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Run other program to connect MIS backoffice application.

         ระบบประเมินพนักงานขับรถยนต์

 

  Rambhai Barni Rajabhat University